Online pristupnica

Želite postati član HEDISS-a?

Jednostavno ispunite pristupnicu ispod i kontaktirat ćemo vas u najkraćem mogućem roku!

Potpisom pristupnice dragovoljno postajem član Hrvatskog Elektrodistribucijskog sindikata, prihvaćam Statut i program HEDISS-a, te ostvarujem sva prava i obveze sukladno Statutu HEDISS-a.

Ovlašćujem HEDISS da zastupa moja prava i interese u Hrvatskoj elektroprivredi d.d temeljem Kolektivnog ugovora, Zakona Republike Hrvatske i Međunarodnih konvencija o ljudskim pravima.

Suglasan sam na obustavu mjesečne članarine iz plaće u visini od 0,8% neto, sukladno Statutu i odlukama Skupštine HEDISS-a.

Potpisom pristupnice postajete člana HEDISS-ova FONDA SOLIDARNE POMOĆI i ostvarujeta prava i obveze sukladno Pravilniku o radu Fonda Solidarne pomoći.

Suglasan sam na obustavu mjesečne članarine iz plaće u visini od 0,4% neto , sukladno Pravilniku o radu Fonda Solidarne pomoći, Statutu i odlukama Skupštine HEDISS-a.

Ukoliko želite istupiti iz sindikata kliknite ovdje.

Ispisnica

Ukoliko želite biti ispisani iz sindikata, ispunite sljedeći obrazac:

Uspješna prijava - HEDISS Vaša pristupnica je uspješno poslana!
Neuspješna prijava - HEDISS GREŠKA! Pristupnica nije poslana! Molimo probajte ponovno.
Uspješna odjava - HEDISS Vaša ispisnica je uspješno poslana!
Neuspješna odjava - HEDISS GREŠKA! Ispisnica nije poslana! Molimo probajte ponovno.